Paigaldame vastavalt kliendi soovile ka soojuspumbad

Soovitame uue generatsiooni kõrgete tehniliste näitajatega maasoojuspumpasid.

Maasoojuspump peab olema:

  • Efektiivne
  • Soovi korral jahutusfunktsiooniga
  • Madal müratase
  • Võiks olla integreeritud boileriga


Tellija on rahul:

  • Soojuspump töötab ülimalt efektiivselt (COP kuni 5.09);
  • Madal müratase;
  • Rikkalik kooslus: küte + soe tarbevesi / jahutus / päikeseküte / ventilatsioon / basseiniküte – kogu kooslus on juhitav läbi ühe tsentraalse juhtautomaatika.


Paigaldaja on rahul:

  • Soojuspumba rikkalik tarnekomplekt muudab kogu paigaldustöö oluliselt mugavamaks;
  • Pakume efektiivset järelhooldust ning peale paigaldustöid oleme ka paigaldajale edaspidiselt nõu ning jõuga abiks.

 

Maasoojuspump on kütteseade, mis ammutab soojust maapinnast. Maapõues leiduva soojusenergia ammutamiseks on tänapäeval mitmeid erinevaid mooduseid, aga kokkuvõtlikult on nende ühine nimetus maaküte. Eestis on enamlevinud kollektorite horisontaalne paigaldamine 1 – 1,2 meetri sügavusele kuid tõusvaks trendiks on soojuspuuraukude rajamine.

Kollektorites voolav külmakandja pumbatakse soojuspumba aurustisse. Aurusti (teise sõnaga soojusvaheti) kujutab endast seadet, mis eraldab teineteisest külmakandja ning soojuspumba sees ringleva külmaagensi (freooni). Maapinnas soojenenud külmakandja annab soojusenergia üle külmaagensile, mille tulemusel viimane aurustub. Aurustunud külmaagens liigub edasi soojuspumbas asuvasse kompressorisse. Aurustunud külmaagens surutakse kompressoris kokku. Rõhu tõusmisel tõuseb ka külmaagensi temperatuur. Seejärel juhitakse aurustunud külmaagens kondensaatorisse. Kondensaator kujutab endast soojusvahetit, mis eraldab hoone kütteringi soojuspumbas ringlevast siseringist (kus ringleb külmaagens).

Protsessi tulemusel kandub soojusenergia üle hoone kütteringile ning rõhu all olev külmaagens jahtub. Jahutatud külmaagens juhitakse edasi soojuspumbas asuvasse paisventiili. Paisventiili läbimisel külmaagensi rõhk ning temperatuur langevad ning selle tulemusel külmaagens veeldub. Madala aurustumistemperatuuriga külmaagens juhitakse uuesti aurustisse ning kogu tsükkel võib uuesti alata.