Paigaldame vastavalt kliendi soovile ka soojuspumbad

Soovitame uue generatsiooni kõrgete tehniliste näitajatega maasoojuspumpasid.

Maasoojuspump peab olema:

  • Efektiivne
  • Soovi korral jahutusfunktsiooniga
  • Madal müratase
  • Võiks olla integreeritud boileriga


Tellija on rahul:

  • Soojuspump töötab ülimalt efektiivselt (COP kuni 5.09);
  • Madal müratase;
  • Rikkalik kooslus: küte + soe tarbevesi / jahutus / päikeseküte / ventilatsioon / basseiniküte – kogu kooslus on juhitav läbi ühe tsentraalse juhtautomaatika.


Paigaldaja on rahul:

  • Soojuspumba rikkalik tarnekomplekt muudab kogu paigaldustöö oluliselt mugavamaks;
  • Pakume efektiivset järelhooldust ning peale paigaldustöid oleme ka paigaldajale edaspidiselt nõu ning jõuga abiks.

 

Maasoojuspump on kütteseade, mis ammutab soojust maapinnast. Maapõues leiduva soojusenergia ammutamiseks on tänapäeval mitmeid erinevaid mooduseid, aga kokkuvõtlikult on nende ühine nimetus maaküte. Eestis on enamlevinud kollektorite horisontaalne paigaldamine 1 – 1,2 meetri sügavusele kuid tõusvaks trendiks on soojuspuuraukude rajamine.

Kollektorites voolav külmakandja pumbatakse soojuspumba aurustisse. Aurusti (teise sõnaga soojusvaheti) kujutab endast seadet, mis eraldab teineteisest külmakandja ning soojuspumba sees ringleva külmaagensi (freooni). Maapinnas soojenenud külmakandja annab soojusenergia üle külmaagensile, mille tulemusel viimane aurustub. Aurustunud külmaagens liigub edasi soojuspumbas asuvasse kompressorisse. Aurustunud külmaagens surutakse kompressoris kokku. Rõhu tõusmisel tõuseb ka külmaagensi temperatuur. Seejärel juhitakse aurustunud külmaagens kondensaatorisse. Kondensaator kujutab endast soojusvahetit, mis eraldab hoone kütteringi soojuspumbas ringlevast siseringist (kus ringleb külmaagens).

Protsessi tulemusel kandub soojusenergia üle hoone kütteringile ning rõhu all olev külmaagens jahtub. Jahutatud külmaagens juhitakse edasi soojuspumbas asuvasse paisventiili. Paisventiili läbimisel külmaagensi rõhk ning temperatuur langevad ning selle tulemusel külmaagens veeldub. Madala aurustumistemperatuuriga külmaagens juhitakse uuesti aurustisse ning kogu tsükkel võib uuesti alata.

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS
Veebileht puurkaev.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:  
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel.

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad eesnimi, perekonnanimi, emaili aadress, telefoni number ja vajaliku lahenduse kirjeldus. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.
Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.
Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Tarmo Eerik asukohaga Läänemaa, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Tihase tn 10, 90403 Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil +3725220080 või e-posti aadressil puurkaev@puurkaev.ee
Kolmandate osapoole kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.
Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.
30.08.2019