Eesti Puurkaev OÜ

Projekteerimine

Puuraugud soojuspumpadele

Soojuspuuraukude projektile ehitusloa taotlemise protsess on suhteliselt pikk ja töömahukas.

Selleks soovitame varuda piisavalt aega menetlustoimingute läbiviimiseks.

Kui planeerite uut maja ehitada siis tasub puuraukude projekt samuti töösse anda koos eriosadega. Projekti eelduseks on vajalik teada maja küttekoormust, ehk siis numbrit mis näitab kui palju hoone vajab energiat kütmiseks ja sooja vee tootmiseks.

Kui planeerite olemasolevat hoonet renoveerida ja seal hulgas ka küttesüsteemi uuendada, siis peaks arvestama samuti, et projekti valmimine ja kooskõlastus võib võtta mitu kuud.

 1. Olenemata asukohast, enne projekteerimist peab võtma kohalikust omavalitsusest asukoha kooskõlastuse avaldusele kinnituse. Selleks on olemas vorm, mis vajalik täita ning siis saata koos asukoha plaaniga kohalikku omavalitsusse. Selle täitmisel ja saatmisel oleme Teile abiks. Eeltäidame vajaliku dokumendi ja saadame Teile allkirjastamiseks.Vajalik on digiallkirjastamise võimalus. Selle puudumisel on vaja taotluse originaal saata posti teel või ise viia kohalikku omavalitsusse. See meetod on aeganõudvam ja keerulisem.Kui krundil on kaasomanik(ud) siis vajalik koostada ka kaasomaniku volitus.Enamasti asukoha kooskõlastamine võtab aega 10 päeva. Asukohakooskõlastuse juurde käib esialgne plaan puuraukude paigutamise kohta. See plaan on põhimõtteline mis näitab kinnistu piires esialgse paigutuse skeemi.

 

 1. Kui asukoha kooskõlastus on olemas:On vaja Tallinnas taotleda projekteerimistingimused. Riigilõiv selle eest on 25 eurot. Soovi korral tasume ka riigilõivu kliendi eest ning selle saab arveldada ühtse lepingu hinna sisse. Projekteerimistingimuste taotluse käib läbi ehr.ee registri. Teostame ise vajalikud toimingud.Selle taotluse läbivaatamine võtab kuni 30 päeva.  Siia on nüüd vaja lisada juba korralik plaan, kus täpselt näidatud puuraukude asukohad ja sügavused. Selle plaani koostab projekteerija ning sama plaan läheb pärast ka puuraukude ehitusloa taotluse juurde.
 2. Soojuspuuraukude projekti juurde enamus linnades ja valdades, eriti Tallinnas ja Tartu piirkonnas on vaja lisada ka krundi alusplaan ehk geoalus. See plaan ei tohi olla ehitusloa taotlemise hetkel vanem kui 1 aasta. Ehk kui detsembris 2020 esitada puuraukude ehitusloa taotlus ei tohi olla plaan vanem kui 2019 detsembrist. Meil on omad koostööpartnerid kes vajadusel aitavad mõõdistamistega.
 3. Tallinna kruntide puhul, kus on puud, on vajalik tellida ka dendroloogia ehk puittaimestiku hindamise projekt. Määratakse puude klassid ning selle järgi saab valida puuraukudele asukohad kuhu võib neid krundil rajada. Teostatakse geoalusele ja võtab tavaliselt 2 nädalalt.
 4. Kui need asjad on olemas, saab koostada soojuspuuraukude projekti.  Valmis projekt laetakse ehr.ee keskkonda. Soojuspuuraukude projekti läbivaatuseks on riigilõiv 30 eurot. Projekt vaadatakse läbi kõigepealt keskkonnaameti poolt. Kui sealtpoolt on kooskõlastus olemas siis antakse see edasi kohalikule omavalitsusele ehitusloa väljastamiseks.
Vaatame igat projekti eraldi ja aitame Teid sobiliku lahenduse leidmisel kui dokumentide täitmisel.

  Soovid konsultatsiooni?

  Kui sa ei ole veel valmis hinnapakkumiseks, vaid vajad lihtsalt konsultatsiooni, siis kirjuta meile oma plaanidest
  või helista +372 522 0080