Maaküte ja puurkaev

Maakütte ajaloost

Alates 1980-ndatest on maaküte kodukütteviisina populaarsust kogunud ja on tänase päevani kõige efektiivsem kütteviis, nii eramajadele kui ka kortermajadele. Soomes ja Rootsis on just kortermajad need, kes enim maakütte efektiivsust ära kasutavad ja sellest läbi madalamate küttekulude kasu lõikavad.

Meil Eestis ei ole maaküte veel sellist hoogu sisse saanud, kuid kõik kasutajad on eranditult küttekuludelt võitnud. Arvutused on näiteks näidanud, et maaküte on ligi neli korda odavam kui elektriradiaatoriga kütmine ja kaks korda odavam kui puudega kütmine, rääkimata sellest, et viimasega neist kaasneb ka manuaalne töö kütmise või lisaks ka sissetoomise ja lõhkumise näol.

Siinkohal tasub ära märkida, et maakütte puhul on tegemist täisautomaatse lahendusega, kus ainus kaasnev töö on paigaldajal ja seegi on ühekordne. Edaspidi hoiab maaküte juba vastavalt teie nupuvajutusele, kas sooja või jahedat, mis teeb sellest äärmiselt mugava kütteviisi ja on seeläbi tõusnud oma aega kõrgelt väärtustavate Eesti elanike seas eelistatuimaks kütteviisiks.

Kuidas maakütet tänapäeval paigaldatakse?

Kui tänase seisuga on Eesti kõige populaarsem viis maakütet paigadalda niinimetatud horisontaalse kollektoriga, mis sisuliselt tähendab seda, et torustik, millega maapõuest soojust kogutakse on võrdlemisi suure pindala peale ära jaotatud ja see on piiranud nii mõnegi väiksema krundiga või haljastusega krundiga huvilisel maakütte paigaldamist.

Just krundi suurus või haljastus, mida ei soovita rikkuda, on olnud suurimad komistuskivid, kui on soovitud paigaldada maakütet. Selleks on tänapäeval aga juba päris mitu lahendust, mis ainuüksi ei lahenda ära muret, et krunt on liiga väike või ei soovita haljastust rikkuda, vaid lisab ka kogu küttesüsteemile omajagu efektiivsust.

Kuna soojus maapinna sügavustes on stabiilsem, kui pealiskihis, mille talvine ja suvine temperatuur on suuresti erinevad, siis võimaldab vertikaalne kollektor ehk puuraukudega loodud kollektor oluliselt stabiilsemat kasutegurit läbi aasta ja nõuab seeläbi elektrijõul töötavalt maasoojuspumbalt vähem tööd ja tagab veelgi soodsamad küttekulud.

Kuhu saab rajada puuraukudega maakütet?

Puuraukude rajamisel täna Eestis sisuliselt piiranguid ei ole, kuna alates 2013. aastast on puurimislubade väljastamine läbi teinud kiire arengu ning kuna soojuspuuraugud on niiöelda kinnine süsteem ehk maasügavusse minevad torud on tamponeeritud ja ei puutu kokku põhjaveega, siis puurkaevu sanitaarkaitseala või veevõtukoha hooldusnõudeid ei määrata.

Puurkaevude puurimist ei peata ka savi- või paepinnas, niiet sisuliselt ei ole täna ühtki põhjust, mis ei laseks või keelaks soojuspuuraukudega maakütte rajamist ja pinnasest sõltub vaid see, kui sügavat või mitut puurauku on tarvis elamispinna kütmiseks.

Keskmine näitaja on, et ühe 1m² köetava pinna kohta on vaja rajada 1m puurauku ehk 200m² elumaja puhul on tarvis puurida umbes 150m kuni 200m puurauke, mida saab rahuldada, kas ühe või mitme madalama puurauguga. Teatud piirangud siiski piirkonniti on, näiteks Tallinnas on võimalik raja puurkaevu kuni 50m sügavusele, mis tähendaks, et 200m² maja puhul oleks vaja rajada vähemalt 4 üksteisest mõne meetri võrra eraldatud puurauku.

Sama 200m² maja kütmiseks läheks tarvis ligi pool kilomeetrit horisontaalset torustikku, kui ei kasutataks puurkaevu, millest on võimalik näha, kui palju ilmastikust sõltumatumalt on võimalik soojust koguda sügavusest.

Millest sõltub puurkaevude rajamise hind?

Hind sõltub sellest, kui suur on maja soojuskoormus ja kus maja asub, kuna erinev pinnas omab erinevat soojusjuhtivust, siis võib vajalik puurkaevu sügavus olenevalt pinnasest suuresti kõikuda. Lisaks mängib olulist rolli ka soojuspump, mida klient eelistab, kuna erinevad soojuspumbad töötavad erineva efektiivsusega ja omavad seetõttu ka erinevaid nõudmisi soojuspuuraukude sügavusele.

Mida peab tegema selleks, et võtta kasutusele soojuspuuraukudega maaküte?

Kõige lihtsam on võtta ühendust meiega ja küsida pakkumist, mille jaoks on oluline teada täpset asukohta ning elamispinna suurust, kuna selle abil saame hinnata asukoha geoloogiat ja vajalikku puurkaevude sügavust.

Eesti Puurkaev on üks vähestest pakkujatest Eesti turul, kes pakub täislahendust alates projekteerimisest ja puuraukude rajamisest kuni efektiivse ja parima sobivusega maasoojuspumba ning selle paigalduseni.

Töö teostamiseks tuleb kohalikult omavalituselt lihtsalt küsida asukoha kooskõlastust puuraugu rajamiseks, millega oleme vajadusel ka kindlasti abiks.

Kohalikult omavalituseselt kooskõlastus saadud, on aeg meie poolt koostada projekt ja võtta üle kogu ülejäänud juriidiline (suhtlus Keskkonnaametiga) ja füüsiline töö.

Kui sa pole täna veel päris kindel, kas soojuspuuraukudega maaküte on sinu jaoks, siis täpselt nii kirjutagi ja aitame sind. Kuna oleme ka ise oma majapidamistega üks hetk teinud läbi selle vahetuse maakütte peale, siis oskame aidata isikliku kogemusega ka kokkuhoiu ja tasuvuse osas.

 

Küsi pakkumist

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS
Veebileht puurkaev.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:  
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel.

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad eesnimi, perekonnanimi, emaili aadress, telefoni number ja vajaliku lahenduse kirjeldus. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.
Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.
Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Tarmo Eerik asukohaga Läänemaa, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Tihase tn 10, 90403 Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil +3725220080 või e-posti aadressil puurkaev@puurkaev.ee
Kolmandate osapoole kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.
Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.
30.08.2019